Biblioteka Instytutu Jana Pawła II<br> w Rzeszowie
koha logo
Biblioteka Instytutu Jana Pawła II
w Rzeszowie

Wyszukiwanie w katalogach

Szukaj w

...

...

...

Inne opcje

a

Szukaj dokładnie

Uwagi

POLE TYTUŁ

Należy podać fragment lub cały tytuł poszukiwanej pozycji. Wyszukiwanie dotyczyć będzie także podtytułów i innych pól pokrewnych zawierających podane słowo lub wyrażenie.

POLE AUTOR:

Należy podać nazwisko autora lub osoby odpowiedzialnej za dane dzieło (np. redaktora, tłumacza, ilustratora itp.) W pole to można również wpisywać nazwy instytucji sprawczych, firm, grup osób itp.

POLE KSIĘGOZBIÓR:

Należy wybrać jedną z możliwych opcji dotyczących rodzaju księgozbioru. Katalogi CZYTELNI i CZASOPISM umożliwiają wyszukiwanie pozycji udostępnianych jedynie na miejscu.

DOWOLNE WYSZUKIWANIE

[dotyczy pól WYRAŻENIE i TYTUŁ]:

Istnieje możliwość wyszukiwania po wszystkich podanych słowach i wyrażeniach, a także po ich fragmentach. Wpisując np. w polu TYTUŁ wyrażenie „sozologia systemowa", wyniki wyszukiwań pokażą wszystkie te pozycje, które w tytułach mają słowa „sozologia" i [and] „systemowa". Natomiast, jeżeli wpisuje się tylko cześć słowa, należy na końcu dodać gwiazdkę [*] lub procent [%]. Wówczas wynik wyszukiwania będzie wyglądał następująco:
wpis: syste*
„Na drodze do niepodległości: słowacki system polityczny"
„Sozologia systemowa"
„Zarys teologii systematycznej" itd.
„Systemy i metody"
Dodatkowo zostaną wyświetlone te pozycje, w których opisie także w innych polach [np. w hasłach przedmiotowych], wystąpiło słowo z początkowymi literami syste-.

SŁOWNIK:

Po kliknięciu aktywnego znaku [...] znajdującego się po prawej stronie pola TYTUŁ/AUTOR/HASŁO PRZEDMIOTOWE, można dodatkowo wyszukiwać pozycje na dany temat poprzez SŁOWNIK. Po otwarciu okna dialogowego, należy wpisać słowo związane z tematem poszukiwanych pozycji. Wynikiem wyszukiwania będą wszystkie książki znajdujące się w bibliotece, które w opisie, w danym polu, zawierają podane słowo. Wybierając opcję „wybierz i zamknij", zaznaczony opis zostanie przeniesiony do wybranego pola w wyszukiwaniu zaawansowanym, umożliwiając odszukanie już konkretnych pozycji.Logowanie do Koha